Laikraksts "Latviešu Balss" (1931–1934)

Progresīvo jaunsaimnieku, mazzemnieku un darba tautas partijas "Progresīvā apvienība" nedēļas laikraksts, iznāca no 1931. gada 1. marta līdz 1934. gada 19. jūlijam. Sākotnēji ar nosaukumu "Lauku Dzīve".Iznāca reizi nedēļā – svētdienas rītos. Redakcija Pils ielā 14, dz. 16. Ekspedīcija un kantoris: Brīvības ielā Nr. 4/6.

Related persons