Žurnāls "Gaida"

Žurnāla "Gaida" pirmā redaktore no 1926. gada augustam līdz 1927. gada maijam Vilhelmīne Vilka.No 1927. gada septembra līdz 1930. gada janvārim atbildīgā redaktore ir Elizabete Laufere. 1930. gada februārī atbildīgās redaktores pienākumus pārņem Kamilla Šūlmanis. Viņas vadībā līdz 1931. gada decembrim ar vairāku mēnešu pārrāvumu iznāk 5 numuri.1932. gadā materiālu grūtību dēļ tiek pārtraukta žurnāla "Gaida" izdošana. Līdz 1936. gada rudenim žurnāls neiznāk.1936. gada novembrī žurnāla darbību atjauno, par tā atbildīgo redaktori kļūst Emma Albertiņa-Balodis, kura turpina vadīt žurnālu līdz tā pēdējā numura iznākšanai 1938. gada februārī.