Talsu vācu vecāku savienības pamatskola

Dibināta 1870.gados kā H. Krauzes meiteņu skola, iespējams, priekštece M.Karlsones skola (dib.1868); skolotājas Rozentāle, Bodīni; māsas Verneres (1879-1883); Helēna Krauze skolu pārņem 1883. gadā. Pēc darbības principa 3-klasīga elementārskola. Helēnas Krauzes laikā skolotājas: Vilarete, Konradi, Dimitrijeva, Heikinga, Grebačevska, Elli Krauze, Bogdanovičs, Štelmahere, Malaha, Dravnieks, Veinbergs, Pommers, Blumbergs, J. Adamovičs, Silabriedis, Zaudmanis, Kaziņš, Okass.1906 J. Ekerta un H. Krauzes zēnu un meiteņu skola ar vācu mācībvalodu, skolotāji: E.Fībiga, gleznotāja Fībiga sieva; M. Valtere, gleznotāja Valtera sieva; Vilarete, Šūmane1909 Vācu savienības elementārskola, skolotāji: T.Vībeks, A. Bergengrīns, L. Heikinga, A. Felte (Velte), M. Blāze, A. Pāvele, M. Drahenfelsa, K.Pētermanis.1917-1918-1919 (?) pievienota Volks- und Mittelschule zu Talsen jeb Talsu tautskolai un vidusskolai; 1918. gadā skolēnu skaits ap 300, darbojas 8 klases ar 10 skolotājiem; rektors M.Canders; Kārlis Veinbergs ("..kaut gan stundās nesavaldīgs, tak interesants un svaigs savos paņēmienos; vēlāk - Ventspils ģimnāzijas skolotājs.." no: Talsu novads, 1935, I sēj., 460.lpp.), H. Krauze, mācītājs A. Bergengrīns, A. Pāvele, R. Vāgnere, G. Vāgnere, M. Vāgnere, M. Blāze, E. Blāze, īslaicīgi arī V. Ansone un M.Drahenfelsa. Skola atzīst fiziskus sodus, visbiežāk - pļaukas, arī pēriens; nodarbības jeb atsēdēšana svētdienās; 1935.g. skolas muzejā glabāts mācītāja A.Bergengrīna un kādas skolotājs (!) lietots kančuks jeb pletne. Dažkārt sodīšana izsauc skolēnu agresiju, pretdarbību. Skola 1918. gada vasarā sašķēlās - Volksschule un Bürgerschule (pārzinis Grōts), arī skolotājs T.Blumbergs. Šī skola pēc 1919. gada neatjaunojas1920 Talsu pilsētas vācu pamatskola, Feltes vadībā.Talsu Vācu vecāku savienības pamatskola, skolotāji: E. Vīkbergs (pārzinis līdz 1935); H. Ostenieks (pārzinis pēc 1935. gada); L. Veilande (1933-1935); A.Pāvele (kopš 1908); H.Hāgena (kopš 1935).No: Talsu novads. Enciklopēdisks rakstu krājums. I. Rīga: Talsu un Tukuma studentu biedrības izdevums, 1935, 447., 460., 468. lpp.Skola visticamāk reorganizēta 1939. gadā.

Related persons