Austrumu Tautu Komunistiskā universitāte

Darbojās Maskavā no 1921. līdz 1938. gadam un gatavoja partijas darbiniekus PSRS republikām, ideoloģiski izglītoja Āzijas valstu studentus. Nosaukums krievu valodā: "Коммунистический университет трудящихся Востока".

Related persons