Švarcenbekas latviešu pamatskola

Pamatskola darbojās latviešu bēgļu nometnē Švarcenbekā. Pamatskola darbojās no 1945. gada līdz 1949. gadam. Pamatskolas pārzinis A. Banga.

Related persons