Hānavas Tautas augstskola

Hānavas latviešu bēgļu nometnē 1945. gada nogalē darbu uzsāka Tautas augstskola, kurā darbojās Vispārīgās izglītības (vadīja filoloģijas maģistrs Ludvigs Vīks) un Aroda izglītības (vadīja arhitekts P. Arends) nozares. Tā dibināta ar UNNRA's atbalstu, lai palīdzētu vidusskolu beigušiem jauniešiem palīdzēt sagatavoties studijām augstskolās.Bija paredzēti šādi mācību priekšmeti: ievads valodniecībā, latviešu valodas praktisks kurss, latviešu un sveštautu literatūra, ievads filosofijā, psiholoģija, ētika, Latvijas vēsture, tautas tradīcijas, zīmēšana, matemātika, dabas zinības, ievads tautsaimniecībā, uzņēmumu saimniecības mācību, grāmatvedība, komercaritmetika, stenografija, elektrotehnika un radio tehnika, praktiski elektromontieru kursi, ievads būvniecībā, tehniskā zīmēšana un plānu lasīšana, mākslas amatniecība un rokdarbi, lauksaimniecība un dārzkopība.Darbojās lektori: mag. math. R. Ankevics, arhiktekts P. Arends, teoloģijas maģistrs A. Birznieks. prof. Dr. phil. E. Blese, inženieris G. Blūms, vēstures maģistre, skolotāja Angelika Gailīte, matemātikas maģistrs Fr. Gailītis, agronoms V. Grasmanis, mākslinieks Harijs Gricēvics. arhitekts H. Grīns, bijušais Tautas Augstskolas lektors Voldemārs Korsts, baltu filoloģijas maģistre Lilija Puže, etnogrāfe Biruta Senkeviča-Ziemane, baltu filoloģijas maģistrs Ludvigs Vīks un citi. Klausītājiem priekšmetu izvēle brīva.