biedrība “Latvju nacionālā kustība”

Izveidota 1927. gadā, pastāvēja līdz 1930. gadam.

Related persons