Rīgas pilsētas Olava komercskolas darbinieku krāj-aizdevu sabiedrība

Related persons