Sieviešu krājaizdevu kase

Izveidota 1912. gadā. Vadītāja Frīda Olava.

Related persons