Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs

Related persons