The Herzen State Pedagogical University of Russia[

Aleksandra Hercena vārdā nosauktais pedagoģiskais institūts (Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена) ir augstākā izglītības iestāde Sanktpērterburgā.

Related persons