Jonatāna biedrības skola

1870. gada 30.jūnijā Rīgas rāte apstiprināja Mārtiņa draudzes mācītāja Starka iesniegtos statūtus biedrībai ar nosaukumu "Likums priekš tās slimnieku un bērnu lādes "Jonathan" un kas dibināta priekš Rīgas fabriku strādniekiem". Jonatāna biedrība sākotnēji mājoja Iļguciemā, bet 1876. gadā tā iegūst gruntsgabalu Slokas un Mārtiņa ielas stūrī, kas toreiz bija kails, smilšains lauks. Toreiz oficiālā adrese: Slokas ielā 17. Divu gadu laikā tika uzcelts koka nams un iekopts dārzs. [..] drīz vien biedrība dibina bibliotēku un 1881. gadā atver pirmmācības brīvskolu strādnieku bērniem. 1901. gadā pabeidz jauno skolas ēku Mārtiņa ielā 7, kurai naudu saziedoja "Jonatāna" biedri. Pirmā pasaules kara laikā darbība tiek pārtraukta, un jau 1920.gadā biedrības ēka tiek pārdota, bet skolas ēka izīrēta pašvaldībai.Avots: https://www.facebook.com/753802807986505/posts/978924392141011/

Related persons