Rīgas Nikolaja ģimnāzija

Dibināta kā Rīgas licejs jeb Kārļa licejs (Schola Carolina) Mazajā pils ielā 4 1675. gadā pēc Zviedrijas karaļa Kārļa XI rīkojuma, lai sagatavotu ierēdņus, kā arī audzēkņus studiju turpināšanai universitātēs. Liceja rektors tradicionāli ir Jēkaba baznīcas virsmācītājs.Pastāv līdz 1710. gadam. Atjauno 1733, pārdēvē par Rīgas Ķeizarisko liceju (Kaiserliches Lyceum zu Riga, Рижский царский лицей, 1733–1802) . 1787 iegūst jaunu ēku Pils laukumā pretī pilij.Kopš 1802 Vidzemes guberņas ģimnāzija1867 veco liceja ēku daļēji nojauc, tās vietā - nolikavas, saglabājušās tikai gala sienas.1890 Nikolaja I ģimnāzija, 1891 pārvieto uz Kr.Valdemāra ielu 1c, uz ēku, kas būvēta pēc A. Kīzelbaša projekta.. Pēc Pirmā pasaules kara tajā atrodas Rīgas Valsts tehnikums

Related persons