Latvijas Universitātes Matemātikas un dabas zinātņu fakultāte

Related persons