Raiņa un Aspazijas muzejs Lugano

2017. gada 31. martā Lugāno pilsētas pašvaldība un Memoriālo muzeju apvienība, pamatojoties uz abpusēju vēlmi stiprināt sadarbību, kā arī ņemot vērā faktu, ka Lugāno pilsētas vēstures arhīvs pārceļas uz jaunām telpām, noslēdza vienošanos par labvēlīgu apstākļu nodrošināšanu sadarbībai kultūras jomā. Šī līguma rezultātā 2018. gadā jaunajās Lugāno Vēstures arhīva telpās tiek atklāta Rainim un Aspazijai, kā arī Latvijas un Šveices attiecībām veltīta jauna ekspozīcija.

Related persons