vāc. Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst

Biedrība izveidota 1815. gada 23. novembrī Jelgavas ģimnāzijas telpās pēc Londonas Karaliskās biedrības parauga. Biedrības darbība formāli izbeigta 1939. gadā. 1818-1898 Kurzemes literatūras un mākslas biedrība īrē telpas Johana Martina Pētersa-Stefenhāgena tipogrāfijas namā Jelgavā Kannulējēju jeb Kanenģīzeru, vēlāk - Jura Mātera ielā. 1820. gadā namam izbūvē otro stāvu, kurā izvieto biedrības muzeju (dib.1818). 1898. gadā muzejam uzceļ atsevišķu ēku pēc arhitekta Vilhelma Neimaņa projekta šķērsielā aiz tirgus laukuma starp Čakstes bulvāri un Uzvaras ielu. 1944.gadā ēku sagrauj, kolekcijas izlaupa. Sīkāk par biedrību: Jānis Stradiņš. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2009, 371.-390. lpp.; W.Schlau. Die Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst und das Kurländisches Provinzialmuseum zu Mitau. In: Baltische Hefte, Bd. 14, 1968, S. 5-107.

Related persons