E. Liepiņa privātā proģimnāzija

Kā skolotāji šeit mācījuši, piemēram, Jānis Greste, Vilis Bergmanis.Šeit mācījušies Linards Laicens, Rūdolfs Egle, Jānis Kārkliņš, Niklāvs Strunke, Arveds Švābe, Pāvils Rozītis.

Related persons