Rēzeknes tirdzniecības skola

Pastāvējusi no 26.09.1907. līdz 1918. gada beigām.

Related persons