Žurnāls "Ilustrēts Žurnāls"

Kā literatūras un mākslas mēnešraksts 1920. gadā tika izdots "Ilustrēts Žurnāls" (līdz 1927. gadam). Redakcijā strādāja Līgotņu Jēkabs, R. Bērziņš, J. Tilbergs, K. Skalbe. Ar 20. gadu vidu, kad žurnāla vadību pārņēma Alberts Prande, tas pārvērtās galvenokārt par kvalitatīvu un nopietnu mākslas izdevumu.

Related persons