Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts

Related persons