Rīgas pilsētas 16. pamatskola

Rīgā, Zeļļu ielā 4Būvēta 1910.–1911. gadā pēc arhitekta Reinholda Georga Šmēlinga projekta. Kopš 1995. gada – Friča Brīvzemnieka pamatskola. (Avots: R. Zalcmanis "Nezināmā Rīga")http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa|issue:198822|article:DIVL467|query:m%C4%81c%C4%ABt%C4%81ja%20Maldonis%20Maldo%C5%86a%20

Related persons