Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka

1524–1945: Rīgas pilsētas bibliotēka.1946–1992: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka.1992: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka.2009: Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka.

Related persons